جستجو | تماس با ما
| | | | | |
تصاویری از ایستگاهای صلواتی بمناسبت تولد آقا امام زمان (عج)
شاید جمعه ای دیگر.....
جمعه ای بود وگذشت و در حصار شایدها باز ماندیم!! آنقدرها هم که گفتیم وشنیدیم منتظر نبودیم!!اشتیاق آمدنت را فریاد زدیم ولی در هیاهوی زمان فراموش کردیم انتظار و عاشقی و دلدادگی چگونه است نوشتیم و سرودیم و خواندیم شعر هجرانت را ولی زندگیمان بی تو چه راحت گذشت!!شنیدیم که یادمان هستی و از حال ما با خبری همت کردیم ولحظه ای مهربانیت را تصور کردیمرمضان آمد و به نیمه رسید و گذشت و باز شمشیری بر فرق عدالت نشست و باز گفتیم شاید جمعه ای دیگر....ولی هر چه که هستیم غروب آدینه آئینه دلمان تار میشود و غربت تمامی وجودمان را میگیردشاید خود ندانیم چرا ولی دل بهانه ی تو را میگیرد و تورا میجوید

تصاویری از ایستگاهای صلواتی بمناسبت تولد آقا امام زمان (عج) شب و روز عید جندق

در حال نمايش فرم
صفحه نخست مدیریت سایت